1.  
 SEMA No. 1 Tahun 2010
 

Tentang permintaan bantuan eksekusi

 2.  SEMA No. 2 Tahun 2010
   Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan
   
 3.  SEMA No. 3 Tahun 2010
  Tentang penerimaan tamu
   
 4.  SEMA No. 4 Tahun 2010
  Tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial
   
 5.  SEMA No. 5 Tahun 2010
   Tentang tertib penggunaan anggaran
   
 6.  SEMA No. 6 Tahun 2010
   Tentang instruksi implementasi keterbukaan informasi pada kalangan Pengadilan
   
 7.  SEMA No. 7 Tahun 2010
   Tentang petunjuk teknis sengketa mengenai Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada)
   
 8.  SEMA No. 8 Tahun 2010
  Tentang penegasan tidak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 08 tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah
   
 9.  SEMA No. 9 Tahun 2010
   Tentang larangan memberikan parsel kepada Pejabat Mahkamah Agung dan Pimpinan Pengadilan
   
10.  SEMA No. 10 Tahun 2010
  Tentang pedoman pemberian bantuan hukum
   
11.  SEMA No. 14 Tahun 2010
  Tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan
Peninjauan Kembali